Praktijk Accreditatie – Huisartsenpraktijk de Vijver – Scherpenzeel
Header afbeelding
Vijverlaan 4E 3925 EM Scherpenzeel Tel:033-2772179 | Spoed optie 1

Praktijk Accreditatie

NHG Geaccrediteerde praktijk

      

Huisartsenpraktijk de Vijver  heeft sinds 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben ontvangen!

Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, moet een praktijk diverse stappen doorlopen.

Allereerst wordt de organisatie van de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk, de praktijkvoering en de organisatie. Er is ook een enquête onder een aantal patiënten gehouden, waarin zij hun oordeel over de zorg in onze praktijk hebben gegeven. Over al deze zaken wordt een rapport gemaakt.

De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport samen met de andere praktijkmedewerkers verbeterplannen voor de praktijk. Deze plannen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg, de patiënten tevredenheid en de praktijkorganisatie. Belangrijk is dat er heldere afspraken gemaakt worden hoe die kwaliteit steeds gewaarborgd blijft.

Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen van het Huisartsengenootschap voldoen en of de praktijk de plannen goed uitvoert.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Herhaaldelijk bezoekt een accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre de verbeterplannen zijn opgevolgd en bijgesteld. De praktijk is verplicht elk jaar nieuwe verbeterplannen te ontwikkelen. Het keurmerk wordt telkens verleend voor een omschreven tijdsduur, zodat alle praktijkmedewerkers gestimuleerd worden om de geleverde kwaliteit te blijven bewaken.

Telkens hebben we de toets goed doorstaan, de laatste keer in 2022. Tegenwoordig is het een 3-jaarlijkse accreditatie.