Praktijk Accreditatie – Huisartsenpraktijk de Vijver-Lunter – Scherpenzeel

Huisartsenpraktijk de Vijver

Huisartsen

Mw. M.H. Lunter & mw. A. Roemer.

Zelfstandige waarnemers mw. E.M. Grosfeld, mw. M.S. van Kamp en dhr M. Volman.

Wij zijn van 8-17 uur telefonisch bereikbaar voor afspraken, uitslagen, overleg en advies via telefoonnummer 033-2772179, waarbij u kunt kiezen voor een terugbel afspraak.

Bovendien kunt u in ons patiëntportaal 24 uur per dag snel, veilig en online zaken regelen, zoals herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen en afspraken inplannen.

Spoedgevallen

Bij SPOED eisende hulpvragen overdag: via telefoonnummer 033-2772179 kiest u optie 1 en wordt DIRECT te woord gestaan.

SPOED eisende zorg in avond, nacht en weekend wordt verzorgd door Huisartsenpost Amersfoort na telefonische afspraak via 085 – 773 11 00 (gratis). Inwoners van Renswoude en Overberg kunnen Spoedpost Gelderse Vallei bellen via 0318 – 200 800.

Levensbedreigend? Bel 112!

Locatie

Onze praktijk is gevestigd in Eerstelijnscentrum Het Foort, Vijverlaan 4E te Scherpenzeel.

Het praktijkgebied waarin wij zorg verlenen bestaat uit postcode 3925, daar buiten altijd in overleg.

Praktijk Accreditatie

NHG Geaccrediteerde praktijk

      

Huisartsenpraktijk de Vijver  heeft sinds 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben ontvangen!

Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, moet een praktijk diverse stappen doorlopen.

Allereerst wordt de organisatie van de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk, de praktijkvoering en de organisatie. Er is ook een enquête onder een aantal patiënten gehouden, waarin zij hun oordeel over de zorg in onze praktijk hebben gegeven. Over al deze zaken wordt een rapport gemaakt.

De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport samen met de andere praktijkmedewerkers verbeterplannen voor de praktijk. Deze plannen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg, de patiënten tevredenheid en de praktijkorganisatie. Belangrijk is dat er heldere afspraken gemaakt worden hoe die kwaliteit steeds gewaarborgd blijft.

Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen van het Huisartsengenootschap voldoen en of de praktijk de plannen goed uitvoert.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Herhaaldelijk bezoekt een accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre de verbeterplannen zijn opgevolgd en bijgesteld. De praktijk is verplicht elk jaar nieuwe verbeterplannen te ontwikkelen. Het keurmerk wordt telkens verleend voor een omschreven tijdsduur, zodat alle praktijkmedewerkers gestimuleerd worden om de geleverde kwaliteit te blijven bewaken.

Telkens hebben we de toets goed doorstaan, de laatste keer in 2022. Tegenwoordig is het een 3-jaarlijkse accreditatie.