November 2014: Keurmerk Huisartsengenootschap – Huisartsenpraktijk de Vijver-Lunter – Scherpenzeel

Huisartsenpraktijk de Vijver

Huisartsen

Mw. M.H. Lunter & mw. A. Roemer.

Zelfstandige waarnemers mw. E.M. Grosfeld, mw. M.S. van Kamp en dhr M. Volman.

Wij zijn van 8-17 uur telefonisch bereikbaar voor afspraken, uitslagen, overleg en advies via telefoonnummer 033-2772179, waarbij u kunt kiezen voor een terugbel afspraak.

Bovendien kunt u in ons patiëntportaal 24 uur per dag snel, veilig en online zaken regelen, zoals herhaalrecepten aanvragen, vragen stellen en afspraken inplannen.

Spoedgevallen

Bij SPOED eisende hulpvragen overdag: via telefoonnummer 033-2772179 kiest u optie 1 en wordt DIRECT te woord gestaan.

SPOED eisende zorg in avond, nacht en weekend wordt verzorgd door Huisartsenpost Amersfoort na telefonische afspraak via 085 – 773 11 00 (gratis). Inwoners van Renswoude en Overberg kunnen Spoedpost Gelderse Vallei bellen via 0318 – 200 800.

Levensbedreigend? Bel 112!

Locatie

Onze praktijk is gevestigd in Eerstelijnscentrum Het Foort, Vijverlaan 4E te Scherpenzeel.

Het praktijkgebied waarin wij zorg verlenen bestaat uit postcode 3925, daar buiten altijd in overleg.

Terug naar overzicht

November 2014: Keurmerk Huisartsengenootschap

NHG Geaccrediteerde praktijk

 

Huisartsenpraktijk de Vijver  heeft  eind november het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben mogen ontvangen!

Wat hebben wij er voor moeten doen ?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen.

Allereerst wordt de organisatie van de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg in de praktijk zoals voorraden, verlopen dingen enz. en de praktijkvoering, zoals een klachten regeling  enz en de organisatie. Er is een enquête onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts hebben. Over al deze zaken wordt een rapport gemaakt.

De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport samen met de andere praktijkmedewerkers verbeterplannen voor de praktijk. Deze verbeterplannen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg, de patiënten tevredenheid en de praktijkorganisatie. Belangrijk is vooral dat er goede afspraken gemaakt worden om ook in het vervolg de kwaliteit te bewaken en op welke manier.

Een NHG accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen van het Huisartsengenootschap voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen.

Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre de verbeterplannen zijn opgevolgd en bijgesteld. De praktijk is verplicht elk jaar nieuwe verbeterplannen te ontwikkelen. Het keurmerk wordt telkens verleend voor 1 jaar.

Publicatiedatum: 28-07-2021